Om oss

Affärsidé och vision

Dannebacken service erbjuder hållbara servicetjänster för arbetsplatser, fastigheter och hem. Under årtionden har vi genom kunnighet och engagemang levererat rena, trivsamma och säkra miljöer till våra kunder.

Vi är verksamma i Västra Götaland och de flesta verksamhetsområden finns representerade i våra uppdrag såsom; kontor, fastigheter, utbildning, industri, handel, vård och privata hem med mera.

Vi är över 200 medarbetare som tillsammans ser till att göra våra kunder nöjda. När du väljer Dannebacken service får du en pålitlig, kunnig och engagerad leverantör. En leverantör som skapar ett mervärde för kunden.

Vår vision är att bli Sveriges mest renommerade serviceföretag. Ett företag där medarbetarnas kompetens och engagemang bidrar till företagets tillväxt och hållbara utveckling.

Värderingar

Dannebacken arbetar efter en tydlig värdegrund. Detta kan du förvänta dig i ett samarbete med oss.

Kvalitet i alla led
Det finns en glädje i att leverera ett gott resultat och att veta att den som tar emot det du har gjort är nöjd. Det gäller för både medarbetare emellan och för våra kunder. Vi ställer höga krav på oss själva och på våra kollegor. Vi utför goda prestationer, gör rätt från början och levererar enligt överenskomna resultat. 

Samarbete
Vi respekterar och värdesätter varandra, våra kunder och vår omvärld. Vi arbetar för att skapa delaktighet och dialog. Vi berikas av den mångfald som finns i företaget. Vi ser våra kunder och våra leverantörer som partners. Tillsammans blir vi starka.   

Hållbart
Vi tar ansvar för företagets verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. För oss innebär det att balansera ekonomisk tillväxt med positiv inverkan på människan och miljön, nu och för kommande generationer. Långsiktigt agerande är grunden för våra beslut.

Förbättring
Vi är generösa med egna idéer, öppna för nya idéer, bejakar förändring och vågar ta risker för utveckling av verksamheten. Vi mäter våra resultat i syfte att leda och förbättra verksamheten.