Utemiljö

En inbjudande utomhusmiljö är både vacker och säker att vistas i. Dessutom kan en välvårdad yttre miljö vara avgörande för det viktiga första intrycket.

Vi på Dannebacken erbjuder underhåll och yttre skötsel av din verksamhet. Arbetet vi utför är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösäkrat enligt ISO-standarderna 9001, 14001 samt 45001. Det betyder att vi arbetar engagerat och likvärdigt med ett stort fokus på våra kunder och medarbetare. Vi arbetar också med ständiga förbättringar för att göra dig som kund ännu nöjdare.

Detta kan vi hjälpa till med:

  • Skötsel av utomhusmiljö inklusive planteringsytor, gräsytor och träd
  • Vinterunderhåll
  • Yttre renhållning

Här tar vi hand om utomhusmiljöer

Vi erbjuder underhåll och skötsel av utomhusmiljöer för företag och företagskunder i hela Sjuhäradsbygden, Göteborgsregionen och norra Halland, Skaraborg och Fyrstadsområdet. Våra tjänster och medarbetare utgår från våra anläggningar i Borås, Göteborg, Skövde och Trollhättan.