Utemiljö

En inbjudande utomhusmiljö är inte bara vacker utan säker att vistas i. Dessutom kan en välvårdad yttre miljö vara avgörande för det viktiga första intrycket.

Dannebacken erbjuder även yttre skötsel av din verksamhet. Arbetet vi utför är kvalitet- och miljösäkrat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Det betyder att vi arbetar engagerat och likvärdigt med ett stort fokus på våra kunder. Vi arbetar också hela tiden med ständiga förbättringar för att göra dig som kund ännu nöjdare.

Detta kan vi hjälpa till med:

  • Skötsel av planteringsytor, gräsytor, träd
  • Vinterunderhåll
  • Yttre renhållning