Om Dannebacken

För Dannebacken handlar skötsel av fastigheter om att leverera en så bra upplevelse som möjligt. Vi låter kunnighet och engagemang genomsyra hela vår verksamhet och idag arbetar vi med såväl företag som privatpersoner i hela Västra Götaland.

Medmänsklighet är en självklarhet
Vi tar socialt ansvar och har under alla våra år fungerat som en stor integrationsmotor. Vi ger människor som stått långt utanför arbetsmarknaden möjlighet att gå hela vägen från praktikplats via provanställning till fast jobb. Vi samarbetar med regionens utvecklingsavdelning och Arbetsförmedlingen, och 2019 utsåg Samhall oss till Årets Rekryteringspartner.

Certifiering som sticker ut
Vi har, förutom kvalitet och miljö, valt att certifiera oss även för arbetsmiljö enligt ISO. Vi strävar efter att vara en stabil samarbetspartner som levererar tjänster av hög kvalitet med hänsyn för miljön – och en arbetsgivare tar ansvar för att våra medarbetare både trivs och utvecklas på sin arbetsplats. Som ett led i detta har vi etablerat en egen utbildningsavdelning där våra två ackrediterade handledare ger våra medarbetare möjlighet att kompetensutvecklas och certifieras. Något som både höjer kvaliteten på våra tjänster, stärker individens självförtroende och som öppnar dörrar vidare i arbetslivet.

Vår planet – vårt ansvar
Vi på Dannebacken utför tjänster med våra medarbetares, våra kunders och vår planets bästa i åtanke. Våra mål gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö mäts och följs upp av oss och granskas också av tredje part. När det kommer till miljö handlar det dessutom om en kontinuerlig dialog med våra kunder där vi, förutom vår egen styrning kring allt från kemstandard till drivmedelsförbrukning och elanvändning, anpassar oss efter specifika kundkrav.

Välkommen till oss!