Nyheter 5 Jul 2024

Dannebacken i framkant med arbetsmiljö och ergonomi

Arbetsmiljö och ergonomi är två mycket betydelsefulla aspekter för lokalvårdare – och i båda dessa områden ligger Dannebacken Service AB långt fram. 
– Vi jobbar aktivt med Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och lägger stort fokus på att utbilda personalen i den så viktiga ergonomin, säger verksamhetschef Jennie Härnström.

Dannebacken Service AB erbjuder hållbara servicetjänster för arbetsplatser, fastigheter och hem – med fokus på lokalvård.

Tillsammans är antalet medarbetare i dag uppe i över 220 hos företaget som har sitt huvudkontor i Göteborg och är verksamma i stora delar av västra Götaland.

Något som prioriteras väldigt högt är arbetsmiljö och ergonomi – två delar som ligger till grund för företagets framgångsrika resa och de anställdas välmående.

– Om arbetsmiljön brister leder det till ökad sjukfrånvaro, som i sin tur får både organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för företaget. Bland annat i form av en högre arbetsbörda på övrig personal som kan innebära ytterligare sjukfrånvaro och kvalitetsbrister gentemot kunderna. Därför är vi väldigt noga med att alltid ta ett stort ansvar med ett systematiskt arbete som kontinuerligt följs upp. Att vi bedriver egna utbildningar är inte så vanligt förekommande inom städbranschen, framhåller verksamhetschef Jennie Härnström.

När det gäller arbetsmiljö – som innefattar både miljö, ekonomi och kvalitet – jobbar Dannebacken efter SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) och är mycket aktiva i följande punkter:

- Har egna, utbildade skyddsombud på flera av orter – både på tjänste- och kollektivsidan.

- Genomför kontinuerliga skyddsronder – en typ av riskanalys på olika arbetsplatser.

- Har en skyddskommitté - bestående av skyddsombud, företagets ledning och andra medarbetare med olika roller i företaget - som träffas och diskuterar arbetsmiljöfrågor.

- Gör medarbetsundersökningar – där medarbetarna får svara på frågor hur de upplever arbetsmiljön både när de är ute hos kund och på företaget. Upplever de att de har de förutsättningarna som behövs för att genomföra sitt arbete på ett bra sätt och hur trivs de på Dannebacken?

- En aktiv företagshälsovård – har ett avtal med ett företag som ger stöd i arbetsmiljöarbetet, samt vid rehabilitering av medarbetare. Hos denna samarbetspartner har företagsledningen och skyddsombud på Dannebacken genomfört en arbetsmiljöutbildning.

- Dannebackens mål är att samtliga lokalvårdare ska genomföra SRY Bas (yrkesutbildning), som bland annat tar upp arbetsmiljöfrågor. Företagets egna utbildningsavdelning genomför dessa utbildningar.

En del i det sistnämnda som också lyfts fram ordentligt är arbetet med ergonomin – att de anställda utför sitt arbete på rätt sätt för att inte dra på sig belastningsskador.

– Ergonomin är ständigt aktuell på olika sätt och tas upp direkt i introduktionsutbildningen för alla nyanställda – som får öva på att exempelvis böja sig, lyfta på rätt sätt och arbeta varierat, samt tips på hur man använder muskelgrupperna för att undvika besvär med sin kropp. Som att till exempel använda benen mer och inte bara armarna vid dammsugning. Lokalvårdarna får även titta på videos om detta på prevent.se. Sedan följer vi upp när de går bredvidgång och därefter på våra Arbetsplatsträffar (APT) flera gånger per år. Vi känner att vi verkligen ligger i framkant här, berättar Jennie Härnström.