Nyheter 31 Okt 2023

Läs om Dannebacken Service i tidningen RENT

I det senaste numret av magasinet RENT, som är Sveriges ledande städtidning, kan du läsa om Dannebacken Service.

Hon tar Dannebacken in i framtiden

Med ny verksamhetschef vid rodret ska Västkustbaserade Dannebacken Service visa snabbare tillväxt och vinna fler avtal på privat marknad. 

Den 1 september klev Jennie Härnström in i rollen som verksamhetschef för Dannebacken, ett bolag hon känner väl och också kommer tillbaka till men i en helt ny roll. Hon har arbetat tätt ihop med ägarna Jesper Markusson och Maria Sandwall under de senaste tre och ett halvt åren i rollen som verksamhetschef för systerbolaget Systrarna Odh.

– Det är otroligt roligt att få den här chansen och det känns som ett naturligt steg för mig. Nu blir det mitt uppdrag att tillsammans med alla medarbetare verkställa de tillväxtplaner som Maria och Jesper och ledningen stakat ut för Dannebacken, säger Jennie Härnström.

Vid den förra vändan hos Dannebacken arbetade hon med HR-frågor. Även i den nya rollen ligger stort fokus på att upprätthålla och utveckla en god arbetsmiljö och framför allt satsa på utbildningar.

– Det känns tryggt att komma tillbaka då de allra flesta kollegorna faktiskt arbetar kvar vilket också är ett gott betyg för bolaget. Det finns en stolthet i Dannebacken när det gäller kvalitet, utbildning och hållbarhet och det är ledord även i framtida satsningar. Vi ska bli ännu duktigare på att använda och utveckla våra egna utbildningar för att fortsätt att bygga en god arbetsmiljö och sund kultur för alla medarbetare i bolaget.

Den största utmaningen tycker Jennie Härnström är att slåss med andra bolag i offentlig upphandling, något som står för en stor del av Dannebackens omsättning i dag.

– Det ställs stora krav i upphandling om bland annat hållbarhet, olika certifieringar och Svanenmärkning men sedan följs inte kraven upp efter avtalsstart. Det är så synd för vi tål att granskas och välkomnar noggrann uppföljning för vi vill visa upp att vi kan leverera enligt krav. Bättre uppföljning av upphandlingar leder till att vi får en sundare bransch, säger Jennie Härnström.

Nyligen tecknade aktören ett nytt avtal med en större myndighet i Västra Götaland. Det förlängda avtalet tecknades på ytterligare sju år vid utnyttjande av samtliga optioner vilket innebär att omkring 30 heltidstjänster blir kvar.

– Det är ett stort uppdrag och vi är väldigt glada att få fortsätta och även får möjlighet att utveckla samarbetet. Naturligtvis skapar den här typen av avtal kontinuitet och ett lugn i organisationen. Det innebär också att många duktiga medarbetare får möjlighet att fortsätta. En förlängning är ett kvitto på att vi är uppskattade, säger Jesper Markusson, operativ styrelseordförande.

Därtill tecknade bolaget i våras ett tvåårigt avtalskontrakt med Förvaltningsrätten i Göteborg.  Underhållsytan uppgår till 12 230 kvadratmeter och uppdraget bidrar till tre heltidstjänster.

Dannebackens omsättning landade på drygt 95 miljoner kronor i fjol med ett stärkt rörelseresultat, Ebitda, som uppgick till 6,5 miljoner kronor vilket var ett rejält kliv uppåt från 3,7 miljoner kronor 2021.

– Vi har haft en stadig tillväxt genom åren med acceptabel lönsamhet men framgent hoppas på att se en snabbare tillväxt som dock ska vara lönsam, säger Jesper Markusson.

Han säger att tillväxten huvudsak ska vara organisk och Jesper Markusson tillstår att målet att mer än dubblera omsättningen under de närmaste fem åren är en tuff utmaning. Likväl är det ett mål som bolaget tillsammans ska jobba mot. Han uppfattar att branschen inte förändrats särskilt mycket under de senaste åren. 

Konkurrensen är i mångt och mycket densamma även om riskkapital och större konsolideringar duggat tätt under året, menar han. I portföljen finns både offentliga uppdrag och privata kunder och styrelseordförande siar det blir nödvändigt att värva fler företagskunder för att stärka balansen mellan privata och offentliga uppdrag.

– Vi ska inte på något vis sluta att delta och räkna på offentliga uppdrag som står för ungefär 50 procent av verksamheten i dag. Men det sagt ser jag att det finns stora möjligheter på privatkundsidan och vi siktar på att erbjuda service till fram för allt medelstora företag, från 50 anställda och uppåt, inom kontor och fastighet. Offentlig upphandling är ett bra sätt att bygga volym snabbt men vi behöver balansera upp för att bli mindre sårbara med tidsbestämda avtalstider, säger Jesper Markusson.

Offentlig upphandling är ett bra sätt att bygga volym snabbt men vi behöver balansera upp för att bli mindre sårbara med tidsbestämda avtalstider.

Trots att ägarduon både köpt och sålt verksamheter i städbranschen tidigare, och är engagerade även i andra verksamheter och branscher, så har de inte några planer på att göra en exit. Tvärtom känner de sig enligt Jesper Markusson mer taggade en någonsin. 

Duon blev delägare i Dannebacken 2010. Sedan 2021 ägs bolaget av Jesper Markusson och Marias Sandwalls moderbolag då den tidigare vd:n och delägaren Gabriel Alvarez köpts ut och lämnat bolaget.

– Det saknas inte utmaningar och det är en lågmarginalbransch där det gäller att ha koll på kronor och ören. För att vi ska lyckas gäller det framför allt att alla i hela organisationen vet vad de ska göra och arbetar åt samma håll. Att staka ut en ny riktning är något som vi arbetat med de senaste ett och ett halvt åren. Vi har verkligen lärt känna organisationen under den här tiden och vi har en femårsplan som vi nu ska sätta i verket. Vi vet vad vi vill.

Det saknas inte utmaningar och det är en lågmarginalbransch där det gäller att ha koll på kronor och ören.

För att nå nämnd tillväxtutveckling ska bolaget utveckla leveransen i flera av de tjänster som redan erbjuds i dag och där Jesper Markusson menar att potentialen fullt ut ännu inte utnyttjats.

– Redan nu arbetar vi med yttre skötsel av fastigheter och vi har kaffemaskiner och fruktkorgar ute hos vissa av våra kunder. Det arbetet behöver vara tydligt och uthålligt för att vi ska öka synligheten och kännedomen om hela vårt erbjudande till såväl befintliga som nya kunder, säger Jesper Markusson.

Han lyfter också fram vikten av att bibehålla befintlig ledning och kompetens i bolaget och att utbildning är a och o för att behålla och locka talanger.

– Vi är ett av få städbolag i branschen som satsar så hårt på att ha utbildning helt i egen regi, från ax till limpa och har en två egna diplomerade SRY-yrkesbedömmare. Vi har en dedikerad organisation som arbetat mycket med utbildningsfrågor och social hållbarhet. Alla kan lära sig att städa men det är något helt annat att städa under givna tidsramar och efter avverkningsgrader. Att vi satsar så hårt på egna utbildningar visar också på en professionalitet som är viktig om du ska vara en seriös aktör. Dock tycker jag att det är trist att det i många upphandlingar slarvas med att följa upp vilka utbildningar och certifikat som initialt krävts.

Dannebacken är även verksamt med bemanningstjänster och har haft en god utveckling i detta segment de senaste åren. Geografiskt är bolaget baserat på Västkusten och med verksamhet i Västra Götaland, Halland och Dalsland. Kontor finns i Göteborg, Borås, Skövde, Varberg och Trollhättan. Någon större ambition att expandera mera finns inte, åtminstone inte i nuläget.

– Det finns tillräckligt med jobb för oss på våra befintliga orter och vi kan nå önskad tillväxt där vi redan verkar. Det finns en styrka i det. Det som däremot är viktigt när du har lokala kontor är att det inte drivas som separata dotterbolag. Det är väldigt lätt hänt.

Även om Jesper Markusson inte tycker att det inte skett så stora förändringar i branschen så är naturligtvis prispress, osund konkurrens och rekrytering ständigt aktuella ämnen.

– Jag tror och hoppas att en konsolidering kan leda till färre men samtidig fler seriösa aktörer och därmed förutsättningar till såväl rimligare prisbild som höjd kompetens och erkännande för vad vi som bransch utför. Det är en tuff prispress inom hemservice och också en större gråzon. Vi erbjuder hemservice men det står för en väldigt liten andel i verksamheten. Det är enkelt att starta städbolag och jag tycker inte alltid att uppföljning efter signerat avtal efterlevs vilket ger goda möjligheter till fusk och kvalitetssänkning. Det drabbar oss alla.