Nyheter 27 Maj 2024

Olika miljöer ställer krav på lokalvården

De senaste åren är det Dannebacken som står för städningen på RS Elektoniktjänst AB i Hjo och enligt VD Stefan Fransson fungerar samarbetet väl. Att arbeta med elektronik ställer sina krav på noggrannhet i städningen och att anpassa arbetet efter kundernas unika behov är något man på Dannebacken är van vid.

RS Elektronik AB grundades 1985 och är placerat i Hjo, med sina 30 anställda arbetar de med både utveckling och konstruktion av kundanpassad elektronik. Företaget har som ambition att ligga i spetsen för utveckling inom avancerad elektronik.

För att själva slippa hantera den kontinuerliga städningen som krävs i lokalerna valde de att anlita Dannebacken.

– Det var våra anställda inte så intresserade av. Vi kom i kontakt med Dannebacken och det enda kravet jag ställde var att jag ville ha någon som kunde städa. Det fick vi, berättar Vd:n och grundaren till RS Elektroniktjänst Stefan Fransson.

Stefan berättar om att de har en bra kommunikation med städpersonalen, att allt utförs enligt önskemål samt att det underlättar med någon som inte är rädd för att ”hugga i”. Att städa i en miljö med mycket elektronik kan på många sätt vara utmanande.

– Det handlar främst om statisk elektricitet och städpersonalen behöver särskilda kläder. Det är skönt att ha någon på plats som är självgående och som ser var det behöver städas.

På Dannebacken är man minst sagt van vid att städa i olika typer av miljöer och kunderna är allt från ”vanliga” privatpersoner till säkerhetsklassade verksamheter. Lokalerna i RS Elektroniktjänst kräver så kallad ESD-städning, en miljö med elektrostatisk urladdning.

– Där är det viktigt att säkerställa så man inte får med sig någon typ av statisk elektricitet, det kan handla om avledande arbetsskor eller speciella anpassade rengöringsmedel. Vi hanterar alla möjliga typer av miljöer och har ett stort fokus på utbildning för våra medarbetare, berättar Jessica Rundgren, utbildningsansvarig för Dannebacken.

Utbildningarna som Jessica och hennes kollegor ansvarar för riktar sig till såväl nyanställda som till personal som är i behov av att spetsa sin kompetens. Dannebacken står bland annat för lokalvård inom vårdmiljöer, något som ställer högre krav på hygien.

– Att följa våra medarbetares kompetensresa är givande och där är utbildning en oerhört viktig del. Det är en kultur som genomsyrar verksamheten, att vi tar vara på kompetensen vi har i vårt företag.