Kvalitet & Miljö

Servicetjänster med hög kvalitet

Kvalitet är grundläggande för oss på Dannebacken. Vi ser en stor glädje i att leverera ett gott resultat och veta att våra kunder blir nöjda.

Dannebacken är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Det är en garanti för att vi arbetar engagerat, fokuserar på våra kunder och mäter kvalitet samt kundnöjdhet. Dessutom utbildar vi våra medarbetare för att säkerställa ett skinande rent resultat. Alla har samma rutiner att följa, vilket gör att du alltid får ett jämnt resultat av högsta kvalitet.

Almega serviceföretagen har även utsett oss till ett auktoriserat serviceföretag. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som gör att det enklare för kunderna att välja seriösa och ansvarstagande serviceföretag. Tillsammans bidrar vi till en renare städbransch.

Varför välja ett Auktoriserat Serviceföretag?

  • Vi följer lagar och kollektivavtal
  • Vi betalar skatt och arbetsgivaravgifter
  • Vi har ansvarsförsäkring
  • Vi genomgår ekonomiska kontroller
  • Vi kontrollerar underentreprenörers miljöarbete
  • Vi är miljöcertifierade
  • Vår personal kan legitimera sig
  • Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer