SRY utbildningar

Att genomgå en SRY-utbildning innebär en investering som betalar av sig på flera sätt, både för individen och företaget. En av de primära fördelarna är den kompetens och kunskap som personalen förvärvar inom renhållning och återvinning. Denna kompetens översätts direkt till förbättrad lönsamhet och effektivitet för företaget.

En väsentlig aspekt är att en SRY-utbildad personal kan erbjuda professionella tjänster till kunderna. Kunden kan känna sig trygg med att tjänsterna utförs på ett kompetent och professionellt sätt. Detta ger en ökad försäkran om kvalitet och kan leda till lojalitet från kundernas sida.

För individen innebär genomförandet av en SRY-utbildning inte bara en bekräftelse på sin kompetens utan också en fast grund av grundläggande kunskaper inom branschen. Detta stärker individens anställningsbarhet och öppnar dörrar för karriärutveckling inom renhållning och återvinning.

SRY Introduktion städ

Målgrupp: individer som saknar eller har lite erfarenhet och/eller utbildning i branschen som ska introduceras i yrket.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs, förutom viss kunskap i att läsa, prata och förstå svenska.

Kompetensmål efter genomförd utbildning: Medarbetaren ska efter denna utbildning ha tillräckliga kunskaper inom ett specifikt område för att kunna följa givna instruktioner och utföra givna arbetsuppgifter.

Dessa nio olika SRY introduktionsutbildningar kan vi erbjuda:

*Trapp & entréstädning
*Städning av golv
*Hemstädning
*Sanitetsstädning
*Flyttstädning
*Våningsstädning (hotell)
*Kontorsstädning
*Fönsterputsning
*Avsyning & städ av stuga

Här väljer man ett eller flera ämnen som man tycker är relevanta.

Resultatet av valideringen resulterar i ett kompetensintyg för uppnådda moduler, som man sedan kan bygga vidare på.

Pris: Lärarledd 1 995 kr/person/ämne, Distans 1 495 kr/person/ämne. 

Ang. distansutbildning: du loggar själv in på en läroplattform där du själv studerar & genomför ett teoretiskt prov. Det praktiska provet utförs fysiskt på plats.

SRY Bas

Målgrupp: Individer som har en grundläggande kunskap och viss erfarenhet/utbildning av yrket.

Förkunskaper: Man ska ha grundläggande språknivå för att läsa, skriva, prata och förstå svenska.

Då det teoretiska SRY provet genomförs på datorer/plattor så krävs grundläggande datakunskaper.

Kompetensmål efter genomförd utbildning: Individen har de kunskaper som krävs för att kunna utföra uppgifter inom ett specifikt område.

Man ska självständigt kunna värdera och använda information för att kunna utföra arbetsuppgifter, inom givna tidsramar. Man ska också kunna ta ansvar för sitt eget lärande samt se till att uppgifter slutförs.

Dessa fem yrkesspecifika moduler ingår i utbildningen:

*Städningens grunder
*Redskap & maskiner
*Städmetoder & städsystem
*Kemtekniska medel
*Miljö & hållbarhet

Det finns 4 st valbara också men i dagsläget erbjuder vi inte lärarledda lektioner för dessa.

Men de kan göras på distans:

*Arbetsmiljö & säkerhet
*Medarbetarskap
*Ge service i möte med människor
*Bemötande & förhållningssätt i en yrkesroll

Resultatet av valideringen resulterar i ett kompetensbevis för samtliga uppnådda moduler (5 st obligatoriska, 4 st valbara).

Lärarledd 8 775 kr/person, Distans: 5 500 kr/person (Det innefattar de 5 st obligatoriska ämnena. De 4 st valbara, ingår ej i detta pris).

Ang. distansutbildning: du loggar själv in på en läroplattform där du själv studerar & genomför ett teoretiskt prov. Det praktiska provet utförs fysiskt på plats.

SRY Yrkesutbildning

Målgrupp: Individer med teoretisk och praktisk erfarenhet av yrket, men vill höja kompetensen och uppnå fördjupade kunskaper enligt nivån för yrkesbevis.

Förkunskaper: Individen ska ha en god språknivå för att läsa, skriva, prata och förstå svenska. Då det teoretiska SRY provet genomförs på datorer/plattor så krävs grundläggande datakunskaper.

Denna nivå är lämplig för tex arbetsledning.

Kompetensmål efter genomförd utbildning: Höja individens kompetens och uppnå fördjupade kunskaper.

Dessa åtta ämnen ingår i denna utbildning:

*Städningens grunder
*Redskap & maskiner
*Städmetoder & städsystem
*Kemtekniska medel
*Miljö & hållbarhet
*Service & kvalité
*Organisation & ekonomi
*Lärande företag
*Ergonomi, friskvård, arbetsmiljö & miljö

Vid godkänt resultat i samtliga moduler genereras ett yrkesbevis såväl som kvalifikationsbeviset.

Pris: Lärarledd 9 775 kr/person (Det innefattar alla åtta stycken ämnen).


Distansutbildningen erbjuds via en webbaserad plattform, vilket ger deltagarna flexibilitet att studera från olika platser. Samtidigt hålls lärarledda utbildningar vid Dannebacken Service lokaler på Vassgatan 2 B, vilket möjliggör fysisk närvaro och interaktion.

Kursen inkluderar kostnaden för kursmaterial och diplom, vilket ger deltagarna nödvändiga resurser och bekräftelse på att de framgångsrikt har genomfört utbildningen. Det är dock viktigt att notera att eventuella kostnader för omprov kan förekomma, där max två försök erbjuds till en kostnad av 1 500 kr per person och tillfälle.

För att underlätta administrativa processer faktureras kurskostnaden antingen i förväg eller i samband med utbildningens start.

Vid en deltagarantal på färre än 5 personer förbehåller sig arrangören rätten att ställa in eller flytta fram datumet med kort varsel. Alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas i sådana fall. Om oförutsedda händelser inträffar, som lärarens sjukdom eller oförmåga att genomföra kursen enligt överenskommelse, förbehåller sig Dannebacken rätten att byta lärare eller flytta kursdatumet. Sådana åtgärder vidtas alltid i samråd med kunden för att säkerställa ömsesidig förståelse.

Praktisk information kommer att tillhandahållas innan kursstart för att säkerställa att deltagarna är väl informerade och förberedda inför utbildningen.

Skicka intresseanmälan

Skicka intresseanmälan

Jag svarar på alla era frågor!

Jessica Rundgren
Utbildning & Säkerhetsansvarig
0735-58 61 55
jessica@dannebacken.se