SRY BAS

Nästa kursstart: 8/4

Lektioner: 8, 9, 10, 11/4
Teoretiskt prov: 17/4
Praktiskt prov: 18/4
Omprov: 24/4

Målgrupp: Individer som har en grundläggande kunskap och viss erfarenhet/utbildning av yrket.

Förkunskaper: Man ska ha grundläggande språknivå för att läsa, skriva, prata och förstå svenska.

Då det teoretiska SRY provet genomförs på datorer/plattor så krävs grundläggande datakunskaper.

Kompetensmål efter genomförd utbildning: Individen har de kunskaper som krävs för att kunna utföra uppgifter inom ett specifikt område.

Man ska självständigt kunna värdera och använda information för att kunna utföra arbetsuppgifter, inom givna tidsramar. Man ska också kunna ta ansvar för sitt eget lärande samt se till att uppgifter slutförs.

Dessa fem yrkesspecifika moduler ingår i utbildningen:

*Städningens grunder
*Redskap & maskiner
*Städmetoder & städsystem
*Kemtekniska medel
*Miljö & hållbarhet

Det finns 4 st valbara också men i dagsläget erbjuder vi inte lärarledda lektioner för dessa.

Men de kan göras på distans:

*Arbetsmiljö & säkerhet
*Medarbetarskap
*Ge service i möte med människor
*Bemötande & förhållningssätt i en yrkesroll

Resultatet av valideringen resulterar i ett kompetensbevis för samtliga uppnådda moduler (5 st obligatoriska, 4 st valbara).

Lärarledd 8 775 kr/person, Distans: 5 500 kr/person (Det innefattar de 5 st obligatoriska ämnena. De 4 st valbara, ingår ej i detta pris).

Ang. distansutbildning: du loggar själv in på en läroplattform där du själv studerar & genomför ett teoretiskt prov. Det praktiska provet utförs fysiskt på plats.

Boka SRY BAS

Kursstart: 8/4
Senast anmälningsdatum: 26:e mars.
Skicka bokning

Jag svarar på alla era frågor!

Jessica Rundgren
Utbildning & Säkerhetsansvarig
0735-58 61 55
jessica@dannebacken.se